Pnn Group Publishing Official Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของสำนักพิมพ์ พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. หนังสือเรียน หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน ตำราเรียน ตำราภาษาอังกฤษ หนังสือกวดวิชา สื่อการเรียนการสอน พจนานุกรม อื่นๆ อีกมากมาย

ศัพท์อังกฤษ + Tense และกริยา 3 ช่อง

Posted on August 18, 2011
2

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167091396
จำนวนหน้า : 384 หน้า
ขนาด : 106 x 145 x 16 มม.
ราคา : 60.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ที่จำเป็นในการศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนัก เรียนชั้นประถมโดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ พร้อมคำอ่านและคำแปลที่สั้น เข้าใจง่าย และความรู้เกี่ยวกับ Tense ทั้ง 12 ในภาษาอังกฤษ พร้อมประโยคตัวอย่าง และคำศัพท์กริยา 3 ช่อง อีกมากกว่า 1,000คำ

เก่ง Grammar ภาษาพาสนุก

Posted on March 11, 2011
เก่ง Grammar ภาษาพาสนุก

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167091297
จำนวนหน้า : 288 หน้า (พิมพ์ 2 สี)
ขนาด : 146 x 210 x 16 มม.
ราคา : 195.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
เป็นหนังสือสำหรับผู้ที่ต้องการเก่งไวยากรณ์อังกฤษในลักษณะเรียนลัด เนื่องจากมีการนำเสนอเนื้อหาในลักษณะย่อให้ได้ใจความสั้น กระชับ จึงทำให้เข้าใจง่าย โดยไม่ต้องอ่านเนื้อหาจนยืดยาว โดยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้ Noun , Pronoun, Verbs, Adverb, Adjective, Preposition, Conjunction, Tense, Question Words & Question Tag, Active & Passive Voice, Direct & Indirect Speech, If sentence และอื่นๆ

ทางลัดเก่ง ไวยากรณ์อังกฤษ

Posted on November 6, 2010
ทางลัดเก่งไวยากรณ์อังกฤษ

โดย : ร.ต.อ.ไพบูลย์ เปียศิริ
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786117091025
จำนวนหน้า : 288 หน้า
ขนาด : 145 x 210 x 20 มม.
ราคา : 160.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนำไปใช้งานภาษาอังกฤษไว้ค่อนข้างครบถ้วน ตั้งแต่ทำความรู้จักกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบสระและพยัญชนะไทย-อังกฤษ รู้จักกับคำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยาวิเศษณ์ คำนำหน้านาม คำกริยา คำบุพบท คำสันธาน การเปรียบเทียบขั้นต่างๆ การใช้งาน Tense ต่างๆ ประโยค  If Clause, Question Word, Question Tag, Active & Passive Voice, Direct & Indirect Speech, Sentences/Clauses/Phrase ตลอดจนการใช้งานเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรนำเมื่อขึ้นต้นประโยค

กริยา 3 ช่อง + สุภาษิต – คำคม

Posted on November 6, 2010
กริยา-3-ช่อง+สุภาษิต-คำคม

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9789744993267
จำนวนหน้า : 216 หน้า
ขนาด : 210 x 295 x 7 มม.
ราคา : 50.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์กริยา 3 ช่องในภาษาอังกฤษจำนวนมากว่า 1,000 คำมาให้ได้ศึกษาใช้งานกัน พร้อมด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Tense ในภาษาอังกฤษซึ่งมีอยู่ 12 Tense และสุภาษิต-คำคม ภาษาอังกฤษที่เปรียบเทียบได้กับสุภาษิต-คำคมที่คนไทยรู้จักและได้รับความนิยม ท้ายที่สุดได้รวบรวมรายซื้อเว็บไซต์สำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม หรือสมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในประเทศทั้งหลาย

เก่ง ไวยากรณ์ สอน ใช้อังกฤษ

Posted on November 5, 2010
เก่งไวยกรณ์สอนใช้อังกฤษ

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167091051
จำนวนหน้า : 296 หน้า
ขนาด : 170 x 220 x 18 มม.
ราคา : 190.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือเล่มนี้ได้ใช้คำอธิบายในรูปแบบง่ายๆ จัดเป็นหัวข้อย่อยและแยกประโยคตัวอย่างประกอบในแต่ละหัวข้อเพื่อไม่ให้สับสนในการอ่านและจดจำ มีเนื้อหาครอบคลุมหลักไวยากรณ์อังกฤษอย่างครบถ้วนทั้งในส่วนของ Part of Speech ซึ่งมี Noun, Pronoun, Verbs, Adjective, Adverb, Preposition, Coujunction, Direct & Indirect Speech, Active & Passive Voice, Question Words, Question Tag, Punctuation, Phrasal Verb (คำกริยาผสมที่มีความหายเปลี่ยนไปจากเดิม) ตลอดจนการใช้ Tense (กาล) อย่างละเอียด