Pnn Group Publishing Official Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของสำนักพิมพ์ พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. หนังสือเรียน หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน ตำราเรียน ตำราภาษาอังกฤษ หนังสือกวดวิชา สื่อการเรียนการสอน พจนานุกรม อื่นๆ อีกมากมาย

Grammar แนวใหม่ สำหรับนักเรียน

Posted on November 9, 2016
Grammar แนวใหม่ สำหรับนักเรียน

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167970295 (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 432 หน้า
ขนาด : 145 x 210 x 26 มม.
ราคา : 149.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :

หนังสือ "Grammar แนวใหม่ สำหรับนักเรียน" เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นในรูปแบบใหม่ ที่ย่อเนื้อหาและหลักเกณฑ์ให้สั้นกระชับ มีภาพประกอบการอธิบายในลักษณะของผังความคิด (Mind Mapping) ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกแบบฝึกหัดที่จำเป็นเพื่อให้ผู้อ่านได้ฝึกทบทวนบทเรียน ซึ่งจะช่วยให้จำหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สามารถทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้น้อง ๆ มีกำลังใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นต่อไป

พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน

Posted on July 7, 2016
1

ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167970264
จำนวนหน้า : 326 หน้า
ขนาด :130 x 185 x 18 มม.
ราคา : 99.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือ “พูดอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน” เล่มนี้ เป็นคู่มือฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียน ที่อัดแน่นไปด้วยไวยากรณ์อังกฤษขั้นพื้นฐาน บทสนทนาภาษาอังกฤษรอบๆ ตัวนักเรียนถึง 123 สถานการณ์ ประโยคสนทนาที่น่าสนใจอื่นๆ และศัพท์หมวดควรรู้ 21 หมวด กว่า 400 คำ ช่วยให้เก่งพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ยาก เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการพูดอังกฤษด้วยตนเอง!

English-Thai Dictionary 4 in 1

Posted on December 28, 2015
English-Thai Dictionary 4 in 1

ประเภท : พจนานุกรม
ISBN : 9786167970134 (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 768 หน้า
ขนาด :106 x 144 x 32 มม.
ราคา : 125.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
รวมความรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับนักเรียนได้แก่ ไวยากรณ์อังกฤษขั้นพื้นฐาน Tense คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำเหมือน-คำตรงข้าม และคำศัพท์กริยา 3 ช่อง โดยเน้นเสียงอ่านที่ถูกต้อง พร้อมเปิดหาคำศัพท์ได้ง่ายด้วยแถบดัชนีตัวอักษร A-Z เหมาะสำหรับผู้สนใจภาษาอังกฤษทุกคน

English-Thai Thai-English Dictionary ใหม่ล่าสุด

Posted on December 28, 2015
English-Thai Thai-English Dictionary ใหม่ล่าสุด

ประเภท : พจนานุกรม
ISBN : 9786167970127 (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 1,344 หน้า
ขนาด :105 x 142 x 51 มม.
ราคา : 235.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
"English-Thai Thai-English Dictionary ใหม่ล่าสุด" เล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ-ไทยกว่า 15000 คำ และคำศัพท์ไทย-อังกฤษกว่า 12000 คำ โดยจัดเรียงตามลำดับอักษร A-Z และ ก-ฮ เพื่อให้ค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น พร้อมสำนวนไทย-อังกฤษกว่า 400   สำนวน และศัพท์หมวดภาษาอังกฤษที่นิยมใช้อีกจำนวนมาก

คำเหมือน คำตรงข้าม & กริยา 3 ช่อง

Posted on December 28, 2015
คำเหมือน คำตรงข้าม & กริยา 3 ช่อง

ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167970073 (ปกอ่อน)
จำนวนหน้า : 288 หน้า
ขนาด :106 x 144 x 13 มม.
ราคา : 50.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
เรียนรู้ไวยากรณ์อังกฤษขั้นพื้นฐาน ด้วยเนื้อหาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย พร้อมคำเหมือน - คำตรงข้ามกว่า 3,000 คำ คำศัพท์กริยา 3 ช่องกว่า 1,000 คำ และศัพท์หมวดควรรู้อีกกว่า 20 หมวด นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก