Pnn Group Publishing Official Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของสำนักพิมพ์ พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. หนังสือเรียน หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน ตำราเรียน ตำราภาษาอังกฤษ หนังสือกวดวิชา สื่อการเรียนการสอน พจนานุกรม อื่นๆ อีกมากมาย

Grammar 3 มิติ

Posted on April 26, 2013
26-4-2556 15-32-43

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167738277
จำนวนหน้า : 432 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 x 2.1 เซนติเมตร
ราคา : 179.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือเล่มนี้จะ ช่วยให้ผู้อ่านจะมองเห็นภาพ Grammar ทะลุทั้ง 3 มิติ ทั้งหนึ่ง..เรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง สั้นกระชับ เข้าใจง่าย สอง..ภาพการ์ตูนประกอบและผังความคิด (Mind Mapping) ที่ช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจ และอธิบายให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และสาม..เป็นการทบทวนเนื้อหาด้วยแบบฝึกหัดอันหลากหลายที่สอดแทรกเข้ามาในแต่ ละบท ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น!

คัดคล่อง ท่องเก่ง ศัพท์หมวดญี่ปุ่น

Posted on April 26, 2013
คัดคล่อง ท่องเก่ง ศัพท์หมวดญี่ปุ่น

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 8858902400419
จำนวนหน้า : 88 หน้า
ขนาด : 21.2 x 29.3 x 0.5 เซนติเมตร
ราคา : 65.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
พื้นฐานการเขียน ภาษาญี่ปุ่น และการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง พร้อมแบบฝึกหัดคัดคำ ภาพประกอบน่ารักๆ และเกมสนุกๆ ง่ายต่อการเรียนรู้และจดจำ เพื่อการนำไปใช้และเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาภาษาญี่ปุ่นในระดับ ที่สูงขึ้นไปอีก

แบบฝึกอ่านภาษาไทยของน้องหนู

Posted on April 26, 2013
26-4-2556 15-03-41

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 9786167738185
จำนวนหน้า : 92 หน้า
ขนาด : 21.5 x 24 x 0.5 เซนติเมตร
ราคา : 90.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
“แบบฝึกอ่านภาษาไทยของน้องหนู” หนังสือเสริมสร้างทักษะทางด้านภาษาไทยให้ลูกน้อย มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ตัวพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว และสระทั้ง 32 เสียง ฝึกอ่านออกเสียงสระ วรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด และคำควบกล้ำ พร้อมตัวอย่างคำและภาพประกอบ 4 สีสวยงาม เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกอ่านและเรียนรู้คำในภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว

น้องกระปุกเรียนประสมคำ+แบบฝึกหัด

Posted on February 25, 2013
เรียน เขียน อ่าน สระภาษาไทย

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 8858902400396
จำนวนหน้า : 156 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 x 0.9 เซนติเมตร
ราคา : 79.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
น้องกระปุกเรียนประสมคำ หนังสือฝึกทักษะด้านการอ่าน และการประสมคำในภาษาไทย ด้วยสระทั้ง 32 เสียง มาตราตัวสะกดทั้ง 8 มาตราและมาตรา ก กา พร้อมด้วยแบบฝึกหัดและคำเฉลยท้ายเล่ม
การประสมคำและการอ่าน ผ่านเรื่องราวการใช้ชีวิตประจำวันของน้องกระปุกและครอบครัว ด้วยภาพการ์ตูนสี่สีน่ารัก ช่วยให้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ภาษาไทย เสริมสร้างสติปัญญา ปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน พัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาของเด็กๆ เพื่อความเป็นผู้รู้ภาษาไทยอย่างแท้จริงต่อไป