Pnn Group Publishing Official Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของสำนักพิมพ์ พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. หนังสือเรียน หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน ตำราเรียน ตำราภาษาอังกฤษ หนังสือกวดวิชา สื่อการเรียนการสอน พจนานุกรม อื่นๆ อีกมากมาย

ภาษาไทย สำหรับ ป.3

Posted on June 4, 2013
ภาษาไทย สำหรับ ป.3

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : คู่มือเรียน-สอบ
ISBN : 8858902400372
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 10 มม.
ราคา : 85.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
ฝึกทักษะด้านภาษาไทยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้มาตราตัวสะกด คำประสม คำพ้องรูป คำพ้องเสียง ตัวการันต์ คำอุทาน คำสันธาน คำวิเศษณ์ คำบุพบท คำที่ใช้ รร (ร หัน) เครื่องหมายวรรคตอนประโยค สุภาษิตคำพังเพย เพื่อสร้างเด็กเก่งภาษาไทยต่อไป

ภาษาไทย สำหรับ ป.2

Posted on June 4, 2013
ภาษาไทย สำหรับ ป.2

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : คู่มือเรียน-สอบ
ISBN : 8858902400365
จำนวนหน้า : 184 หน้า
ขนาด : 185 x 257 x 9 มม.
ราคา : 85.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาไทย โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสระวรรณยุกต์ มาตราตัวสะกด คำประสม คำควบกล้ำ คำซ้อน อักษรเดี่ยว อักษรคู่ อักษรนำ คำนาม คำกริยา และประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ภาษาไทย สำหรับ ป.1

Posted on June 4, 2013
ภาษาไทย สำหรับ ป.1

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : คู่มือเรียน-สอบ
ISBN : 8858902400334
จำนวนหน้า : 114 หน้า
ขนาด : 184 x 260 x 8 มม.
ราคา : 70.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือ “ภาษาไทยสำหรับ ป.1” เป็นแบบฝึกพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยมีเนื้อหาเรียนรู้เกี่ยวกับพยัญชนะ สระ วรรรยุกต์ มาตราตัวสะกด คำประสม อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทบทวนด้วยแบบฝึกหัด และคำเฉลยท้ายเล่ม เพื่อการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสร้างเด็กเก่งภาษาไทย

เรียน เขียน อ่าน สระภาษาไทย

Posted on February 25, 2013
6666666666666666666666666

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 8858902400389
จำนวนหน้า : 48 หน้า
ขนาด : 21 x 29.5 x 0.4 เซนติเมตร
ราคา : 40.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือ “เรียน เขียน อ่าน สระภาษาไทย” เป็นแบบฝึกคัดสระ สำหรับน้องๆ ให้รู้จักการเขียนสระตามเส้นประ  และนำมาประสมกันให้เกิดเป็นคำต่างๆ ในภาษาไทย  ช่วยฝึกทักษะด้านการเขียนและการอ่านสระภาษาไทยให้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างดี

อ่าน พูด เขียน แปล ภาษาอังกฤษ

Posted on May 15, 2012
อ่าน พูด เขียน แปล ภาษาอังกฤษ

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167091662
จำนวนหน้า : 656 หน้า
ขนาด : 145 x 210 x 28 มม.
ราคา : 169.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
การจะเก่งภาษาอังกฤษอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากตรงไหน เพียงแค่เรามั่นฝึกฝน ทำความเข้าใจกับมัน เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน ง่ายๆ อาศัยตัวอย่าง หรือภาพประกอบที่ช่วยให้ง่ายต่อการจดจำ อย่างเช่นหนังสือที่อยู่ในมือคุณเล่มนี้ เพียงแค่อ่าน ฝึกฝน แล้วทบทวนบ่อยๆ แล้วคุณจะรู้ว่า "อ่าน พูด เขียน แปล ภาษาอังกฤษ" นั้น มัน ง่าย นิดเดียว!