Pnn Group Publishing Official Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของสำนักพิมพ์ พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. หนังสือเรียน หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน ตำราเรียน ตำราภาษาอังกฤษ หนังสือกวดวิชา สื่อการเรียนการสอน พจนานุกรม อื่นๆ อีกมากมาย

อ่าน พูด เขียน แปล ภาษาอังกฤษ

Posted on May 15, 2012
อ่าน พูด เขียน แปล ภาษาอังกฤษ

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167091662
จำนวนหน้า : 656 หน้า
ขนาด : 145 x 210 x 28 มม.
ราคา : 169.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
การจะเก่งภาษาอังกฤษอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากตรงไหน เพียงแค่เรามั่นฝึกฝน ทำความเข้าใจกับมัน เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน ง่ายๆ อาศัยตัวอย่าง หรือภาพประกอบที่ช่วยให้ง่ายต่อการจดจำ อย่างเช่นหนังสือที่อยู่ในมือคุณเล่มนี้ เพียงแค่อ่าน ฝึกฝน แล้วทบทวนบ่อยๆ แล้วคุณจะรู้ว่า "อ่าน พูด เขียน แปล ภาษาอังกฤษ" นั้น มัน ง่าย นิดเดียว!

New พูดอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

Posted on November 24, 2011
ฟ2

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167091471
จำนวนหน้า : 592 หน้า
ขนาด : 145 x 210 x 34 มม
ราคา : 190.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือคู่มือสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษทั่วไป โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อให้มีพื้นฐานที่ดีก่อนการฝึกสนทนา โดยในส่วนที่ 2 เป็นการสนทนาโอกาสต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การอวยพร การตอบรับ และประโยคตัวอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละสถานการณ์ พร้อมคำศัพท์ที่ควรรู้ซึ่งจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อให้จำได้ง่ายท้ายเล่ม

เรียนลัด พูด-อ่าน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ

Posted on November 3, 2010
เรียนลัดพูด-อ่าน-เขียน-แปล-ภาษาอังกฤษ

โดย : คณะผู้จัดทำ
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167091167
จำนวนหน้า : 288 หน้า
ขนาด : 145 x 210 x 18 มม.
ราคา : 165.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่เรียนรู้สระและพยัญชนะในภษาษอังกฤษ การนำสระและพยัญชนะมาประสมเป็นคำและอ่านอออกเสียง การฝีกพูดภษาษอังกฤษในโอกาสอ่านๆ พื่นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับเขียนประโยคในรูปแบบต่างๆ และการฝึกหัดแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผ่านบทความในลักษณะต่างๆ

เก่ง พูดอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

Posted on November 3, 2010
เก่งพูดอังกฤษในชีวิตประวจำวัน

โดย : คณะผู้จัดทำ
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167091174
จำนวนหน้า : 224 หน้า
ขนาด : 130 x 185 x 12 มม.
ราคา : 90.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือเล่มนี้ได้ให้ความสำคัญของการใช้และพูดภาษาอังกฤษให้ได้ดี โดยรวบรวมบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ และสำนวนประโยคในภาษาอังกฤษที่ควรรู้ไว้จำนวนมาก พร้อมคำอ่านที่เน้นความถูกต้องในสำเนียงเจ้าของภาษา เพื่อทุกคนได้ฝึกฝนการพูดด้วยตนเอง

พูด อังกฤษ สำหรับการท่องเที่ยว

Posted on October 30, 2010
พูดอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว

โดย : คณะผู้จัดทำ
ประเภท : ภาษาศาสตร์
ISBN : 9786167091082
จำนวนหน้า : 304 หน้า
ขนาด : 145 x 210 x 20 มม.
ราคา : 165.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบท่องเที่ยว โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับพาสพอร์ท วีซ่า และนำการทำเอกสารดังกล่าวเอกสารที่ต้องเตรียม และสถานที่ติดต่อในการทำ รวมไปถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อไปถึงสนามบิน ตลอดจนการขึ้นและลงเครื่องในการเดินทางด้วยสายการบิน ยังมีตัวอย่างบทสนทนาเมื่อท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ตั้งแต่การขึ้นรถแท็กซี่ การเข้าพักโรงแรม ทานอาหาร ซื้อของ ถามเส้นทางและปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท่องเที่ยว พร้อมคำศัพท์ที่จำเป็นและเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วย