Pnn Group Publishing Official Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของสำนักพิมพ์ พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. หนังสือเรียน หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน ตำราเรียน ตำราภาษาอังกฤษ หนังสือกวดวิชา สื่อการเรียนการสอน พจนานุกรม อื่นๆ อีกมากมาย

แบบฝึกภาษาไทย สำหรับน้องน้อย

Posted on July 5, 2012
แบบฝึกภาษาไทย สำหรับน้องน้อย  8858902400303

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 8858902400303
จำนวนหน้า : 96 หน้า
ขนาด : 210 x 295 x 5 มม.
ราคา : 55.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
แบบฝึกทักษะภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ ก่อนวัยเรียน ด้วยการฝึกลากเส้นแบบต่างๆ เรียนรู้และหัดคัดพยัญชนะ ก-ฮ และสระทั้ง 32 เสียง ตลอดจนนำมาประสมเป็นคำภาษาไทย

เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน

Posted on November 24, 2011
ฟ4

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 8858902400174
จำนวนหน้า : 64 หน้า
ขนาด : 210 x 294 x 5 มม.
ราคา : 55.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
เป็นหนังสือฝึกทักษะพื้นฐานให้กับน้องๆก่อนวันเรียน เป็นการฝึกทักษะ สร้างจินตนาการ ด้วยการสังเกต ลากเส้น ระบายสี เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องน้อย ให้ทั้งความเพลิดเพลินและฝึกทักษะไปพร้อมๆ กันเลยทีเดียว

แบบฝึกหัดคัดไทย กขค แบบอักษรหัวเหลี่ยม

Posted on October 4, 2011
Untitled-1

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 8858902400150
จำนวนหน้า : 48 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 4 มม.
ราคา : 30.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือแบบฝึกหัด สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อการฝึกคัดตัวอักษรไทย ก-ฮ ในแบบอักษรหัวเหลี่ยม คำตัวอย่างและภาพประกอบ พร้อมให้ฝึกระบายสี ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะและสมาธิเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถม ศึกษาต่อไป

แบบฝึกคัดไทย กขค แบบอักษรหัวกลม

Posted on September 9, 2011
7

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 8858902400143
จำนวนหน้า : 48 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 4 มม.
ราคา : 30.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
หนังสือแบบฝึกหัด สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อการฝึกคัดตัวอักษรไทย ก-ฮ ในแบบอักษรหัวกลม คำตัวอย่างและภาพประกอบพร้อมให้ฝึกระบายสี ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะและสมาธิเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถม ศึกษาต่อไป

เตรียมความพร้อม เข้า ป.1

Posted on August 9, 2011
ๆๆ

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : คู่มือเรียน-สอบ
ISBN : 8858902400082
จำนวนหน้า : 240 หน้า
ขนาด : 191 x 255 x 13 มม.
ราคา : 130.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
เป็นหนังสือสำหรับเด็กเล็กที่จะเข้าเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อทดสอบเชาว์ปัญญาและความพร้อม ซึ่งมีวิชาหลัก 3 วิชา คือ ภาษาไทย ประกอบด้วย การหัดอ่าน เขียน ก-ฮ การเติมตัวอักษร การเติมสระและตัวสะกด วิชาภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยการหัดอ่านเขียน A-Z การเติมคำศัพท์ การจับคู่คำศัพท์กับภาพ และวิชาคณิตศาสตร์ประกอบด้วย การนับและเขียนตัวเลข บวกลบเลขด้วยภาพ การนับและบวกลบจำนวนเงิน และอื่นๆ