Pnn Group Publishing Official Website ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการของสำนักพิมพ์ พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. หนังสือเรียน หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ หนังสือเรียน ตำราเรียน ตำราภาษาอังกฤษ หนังสือกวดวิชา สื่อการเรียนการสอน พจนานุกรม อื่นๆ อีกมากมาย

คณิตคิดเร็ว สำหรับประถมต้น

Posted on July 4, 2012
คณิตคิดเร็ว สำหรับประถมต้น 8858902400327

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 8858902400327
จำนวนหน้า : 308 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 15 มม
ราคา : 139.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
“คณิตคิดเร็ว สำหรับประถมต้น” เป็นหนังสือฝึกทักษะด้านการคิดคำนวณให้กับเด็ก ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา 1-3 เข้าไว้ด้วยกัน เป็นการฝึกทำแบบซ้ำๆ จนเกิดความชำนาญ เพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 14 บท คือ การนับจำนวน การเปรียบเทียบจำนวน การเรียงลำดับจำนวน การบวก การลบ การวัดความยาว การชั่งน้ำหนัก เวลา เงิน รูปเรขาคณิต การคูณ การหาร โจทย์ปัญหา และแบบฝึกหัดทบทวนพร้อมเฉลยอยู่ท้ายเล่ม

เตรียมคณิตศาสตร์ก่อนวัยเรียน

Posted on May 30, 2012
เตรียมคณิตศาสตร์ก่อนวัยเรียน 8858902400242

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 8858902400242
จำนวนหน้า : 64 หน้า
ขนาด : 210 x 293 x 4 มม
ราคา : 55.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
มาฝึกนับจำนวนเลข เชาว์ปัญญา และหัดระบายสีจากรูปภาพน่ารักๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยก่อนวัยเรียนกันเถอะ!

คณิตคิดเร็ว บวก ลบ คูณ หาร เล่ม 2

Posted on May 30, 2012
คณิตคิดเร็ว บวก ลบ คูณ หาร เล่ม 2  8858902400297

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 8858902400297
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 8 มม
ราคา : 70.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
คณิตคิดเร็ว เป็นแบบฝึกสำหรับการ บวก ลบ คูณ หาร ตัวเลขแบบง่ายๆ ซึ่งมีคำตอบไม่เกิน 99 โดยใช้หลักการคิดคำนวณตัวเลขแบบซ้ำๆ เพื่อพัฒนาสมาธิ (EQ) และปัญญา (IQ) เป็นการสร้างเด็กฉลาดด้านการคิดคำนวณ ซึ่งจะทำให้เกิดความชำนาญในด้านการคิดคำนวณตัวเลข โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท คือ การบวก การลบ การคูณ การหาร และแบบฝึกทบทวน โดยในการทำแบบฝึกหัดแต่ละชุด จะมีการจับเวลาด้วย เพื่อฝึกให้สมองตื่นตัวและคิดคำนวณได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคำเฉลยอยู่ท้ายเล่ม

คณิตคิดเร็ว บวก ลบ คูณ หาร เล่ม 1

Posted on May 30, 2012
คณิตคิดเร็ว บวก ลบ คูณ หาร เล่ม 1

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 8858902400280
จำนวนหน้า : 136 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 8 มม
ราคา : 70.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
คณิตคิดเร็ว เป็นแบบฝึกสำหรับการ บวก ลบ คูณ หาร ตัวเลขแบบง่ายๆ ซึ่งมีคำตอบไม่เกิน 50 โดยใช้หลักการคิดคำนวณตัวเลขแบบซ้ำๆ เพื่อพัฒนาสมาธิ (EQ) และปัญญา (IQ) เป็นการสร้างเด็กฉลาดด้านการคิดคำนวณ ซึ่งจะทำให้เกิดความชำนาญในด้านการคิดคำนวณตัวเลข โดยได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บท คือ การบวก การลบ การคูณ การหาร และแบบฝึกทบทวน

เตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ สำหรับเด็ก

Posted on May 15, 2012
เตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ สำหรับเด็ก

โดย : ฝ่ายวิชาการไอคิว พลัส
ประเภท : หนังสือเด็ก
ISBN : 8858902400235
จำนวนหน้า : 48 หน้า
ขนาด : 185 x 260 x 3 มม.
ราคา : 35.00 บาท

คำแนะนำหนังสือ :
เป็นหนังสือฝึกทักษะพื้นฐานด้านคิดคำนวณสำหรับเด็กเล็ก มีการฝึกนับเลข รู้จักสังเกตสิ่งของที่มีความแตกต่างกัน พร้อมฝึกระบายสี เพื่อพัฒนา IQ และ EQ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ฝึกอ่านตัวเลข 1-10 นับภาพแล้วเติมตัวเลขลงในช่องว่างให้ถูกต้อง กากบาททับภาพตามจำนวนตัวเลขที่กำหนดให้ โยงเส้นจับคู่ภาพที่มีจำนวนตรงกับตัวเลข นับจำนวนภาพและเขียนตัวเลขในช่องว่าง พร้อมระบายสีให้สวยงาม